.

استراتژی های شرکت اگزوزخودروخراسان

ارائه خدمات در صنایع مرتبط با صنعت خودرو
توسعه صادرات
توسعه محصول ( مجموعه سازی ) با ارزش افزوده بالا
حفظ و توسعه بازار داخلی در محصولات فعلی
توسعه توان طراحی محصول
توسعه و ارتقاء مدیریت منابع مالی
توسعه منابع انسانی در راستای ساز و کارهای جهانی
توانمند سازی زنجیره تامین در راستای رقابت پذیری
سرمایه گذاری مشارکتی با شرکتهای برتر و ایجاد برند مشترک
تولید ناب با رویکرد سیستماتیک جهت شناسایی و حذف اتلافات

استراتژی و بیانیه ماموریت شرکت اگزوز خودرو خراسان

طراحی، تولید و تأمین مجموعه و قطعات جانبی انواع سیستم اگزوز، کاتالیست و قطعات خودروهای سبک و سنگین و ارائه خدمات مرتبط برای خودرو سازان داخلی ، مصرف کنندگان بازار قطعات یدک و بازارصادراتی ازطریق رقابت پذیری در راستای جلب رضایت کلیه ذینفعان و ایجاد محیطی برای رشد و ارتقاء در جامعه صنعتی می باشد.

ارزشهای شرکت اگزوزخودرو خراسان (VALUES)

نتیجه گرایی
مسئولیت پذیری وپاسخگویی
دانش محوری و یادگیری
سرعت
مشارکت و کارگروهی
راز داری و وفا داری

اهداف کلان شرکت اگزوزخودروخراسان (ABJECTIVES)

توسعه صادرات
افزایش رقابت پذیری
افزایش سهم بازار
افزایش میزان فروش