ساسان سیرانی

شرکت اگزوز خـــودرو خراسان به عنــــوان تولید کننده انواع مجموعه اگزوز خودرو و لوله هـای درزدار، سیستم کیفیت مدیریت خود را بر اساس استاندارد (ISO9001:2015) (IATF 16949:2016) ، الزامات خاص تامین کنندگان گروه صنعتی ایرانخودرو (ISSR) و الزامات گروه ایکاپ (QIP) برقرار نموده و در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود، موارد ذیل را بعنوان خط مشی کیفی ترسیم نموده است:

ساسان سیرانی

اگزوز

بیانیه مدیرعامل

 شرکت اگزوز خودرو خراسان با هدف بهبود و خلق ارزش برای کلیه ذینفعان به عنوان تولید کننده انواع مجموعه اگزوز ، خودرو های سبک و سنگین و لوله های درز دار فعالیت می نماید .

این شرکت سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استقرار و پیاده سازی استاندارد  ISO 9001: 2015  و IATF 16949:2016  و الزامات خاص تامین کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو ) ISSR)  را برقرار نموده است و در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود با در نظر گرفتن برنامه های سند راهبردی استراتژیک گروه صنعتی ایران خودرو ، موارد ذیل را به عنوان خط مشی کیفیت ترسیم نموده است .

 

 • ارتقاء سطح کیفیت محصولات و ايجاد فرهنگ كیفیت و خودکنترلی پویا در تمامی سطوح تولیدی و حفظ روند کاهشی ضایعات در تولید .
 • افزایش ظرفیت تولید محصول از طریق افزایش راندمان تولید، بهره وری و کارائی منابع انسانی همراه با آموزش در سطوح تولیدی و ستادی.
 • تلاش در جهت تحویل به موقع نیازهای مشتریان به عنوان مهمترین شاخص اهداف لجستیكی سازمان .
 • تلاش در جهت ارتقا کیفی تامین کنندگان و نظارت برعملكرد كيفي آنان .
 • تلاش جهت اخذ، به روز رسانی و پیاده سازی استانداردها و گواهینامه های کیفی.
 • نگاه ویژه به توسعه بازارهای جدید در حوزه صادرات و توسعه بازار های فعلی .
 • افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان از طریق شناسایی دقیق نیازها وانتظارات در راستای رعايت قوانين و مقررات دولتي
 • شناسايي فرصتهاي بهبود به منظور بهبود مستمر شاخص هاي كيفيت و بهره وري .
 • کاهش بهای تمام شده محصولات بر پایه عدم کاهش کیفیت محصولات و افزایش سود آوری.
 • نگهداشت مسئولانه محیسط زیست و استفاده بهینه از منابع و رعایت قوانین و مقررات  زیست محیطی.
 • آموزش مستمر كليه پرسنل در رده هاي مختلف سازماني  در راستای بهبود مستمر فرآیند ها.

 

                مديريت شركت  اگزوز  خودرو  خراسان  متعهد مي گردد   كه  خط مشي كيفي  در كليه سطوح  سازمان  درك،  اجراء و نگهداري شده و در صورت نياز مورد  بازنگري قرار گیرد.

ساسان سیرانی
مدیر عامل