بیانیه مدیرعامل

شرکت اگزوز خـــودرو خــــــراســــــــــــان به عنــــوان تولیـــــــــــد کننـــده انـــــــــواع مجموعه اگزوز خودرو و لــــــــــوله هـای درزدار، سیــستـــــم کیفیــــــت مدیریـت خـــــود را بر اســـــــاس استــــــــانــــدارد (ISO9001:2015) (IATF 16949:2016) ، الزامات خاص تامین کنندگان گروه صنعتی ایرانخودرو (ISSR) و الزامات گروه ایکاپ (QIP) برقرار نموده و در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود، موارد ذیل را بعنوان خط مشی کیفی ترسیم نموده است:

 • ایجاد محیط منا سب کاری برای پرسنل و گسترش کار گروهی و مشارکت کارکنان ( تعالی منابع انسانی ) .
 • رسوخ در بازار های جدید و توسعه بازار های فعلی.
 • آموزش مستمر کلیه پرسنل در رده های مختلف سازمانی .
 • درک صحیح خواسته های ذینفعان و تلاش در جهت تامین این خواسته ها .
 • شناسایی فرصتهای بهبود به منظور بهبود مستمر شاخص های کیفیت و بهره وری .
 • رعایت قوانین و مقررات دولتی.
 • تلاش در جهت تحویل به موقع نیازهای مشتریان به عنوان مهمترین شاخص اهداف لجستیکی سازمان .
 • تلاش در جهت ارتقا کیفی تامین کنندگان و نظارت بر عملکرد کیفی آنان .
 • افزایش بهره وری و کارائی منابع انسانی در سطوح تولیدی و ستادی .
 • ایجاد فرهنگ کیفیت و  پیشگیری از بروز ضایعات در تمامی واحدهای سازمان و حفظ روند کاهشی ضایعات در تولید .
 • نگهداشت مسئولانه محیسط زیست و استفاده بهینه از منابع و رعایت قوانین و مقررات  زیست محیطی.

  مدیریت شرکت  اگزوز  خودرو  خراسان  متعهد  می گردد   که   خط مشی کیفی   در کلیه سطوح  سازمان   درک ،  اجراء و  نگهداری شده   و   در صورت نیاز  توسط    مدیریت  ارشد  سازمان    مورد بازنگری قرار گیرد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ساسان سیرانی

                                                                                                                                                مدیر عامل