تاریخچه شرکت اگزوز خودرو خراسان

تاریخچه شرکت :

1352 (1973) : تاسیس شرکت رضا مشهد
1355 (1976) : تاسیس سایت تولید اگزوز در شرکت رضا مشهد جهت تولید انواع اگزوز خودرو های سواری و سنگین
1357 (1978) : تغییر نام شرکت از رضا مشهد به شرکت قطعات اتومبیل ایران با هدف تولید قطعات خودرو و تامین نیاز خطوط خودرو سازی داخل و خارج از کشور.
1373 (1994) : انتقال سایت تولید اگزوز از مشهد به نیشابور و تاسیس شرکت اگزوز خودرو خراسان