تاریخچه شرکت اگزوز خودرو خراسان

تاریخچه شرکت :

۱۳۵۲ (۱۹۷۳) : تاسيس شركت رضا مشهد
۱۳۵۵ (۱۹۷۶) : تاسيس سايت توليد اگزوز در شركت رضا مشهد جهت توليد انواع اگزوز خودرو هاي سواري و سنگين
۱۳۵۷ (۱۹۷۸) : تغيير نام شركت از رضا مشهد به شركت قطعات اتومبيل ايران با هدف توليد قطعات خودرو و تامين نياز خطوط خودرو سازي داخل و خارج از كشور.
۱۳۷۳ (۱۹۹۴) : انتقال سايت توليد اگزوز از مشهد به نيشابور و تاسيس شركت اگزوز خودرو خراسان

چنین قالبی وجود ندارد.