لیست محصولات یدک

مجموعه اگزوز پژو 206

57110512مجموعه نصب موتور پژو 206 تی یو تری ای او بی دی با هسته اکوکت
58210601مجموعه نصب موتور پژو 206-تی یو فایو یدکی
59210503مجموعه نصب موتور پژو 206 تی یو تری با مونولیت دامی
60210501مجموعه نصب موتور پژو 206 یدکی
61210603مجموعه نصب موتورطرح کاتالیست پژو 206 -تی یو فایو
62210502مجموعه نصب موتورطرح کاتالیست پژو 206
63110508مجموعه نصب موتور تی الون تی یو تری (بدون مهره سنسور)
64210582لوله دو خم میانی واسطه نصب موتور پژو 206
65210583لوله دو خم میانی واسطه نصب موتور پژو 206 یدکی
66120901مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو فایو)
67120602مجموعه میانی پژو 206 – تی یو فایو
68121401مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو تری)
69220905مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو فایو) راما
70220904مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو فایو) سهند
71220602مجموعه میانی پژو 206 – تی یو فایو سهند
72220603مجموعه میانی پژو 206 – تی یو فایو راما
73120502مجموعه میانی پژو 206 – تی یو تری
74221401مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی تریتن -تی یو تری) روغنی
75220908مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو فایو) رضا مشهد گال
76220502مجموعه میانی پژو 206 – تی یو تری یدکی
77231901مجموعه انتهایی 206 اسپرت
78130505مجموعه انتهایی پژو 206-تی یو تری
79130902مجموعه انتهایی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین)
80230504مجموعه منبع انتهایی پژو 206 یدکی سهند
81230502مجموعه منبع انتهایی پژو 206 یدکی

مجموعه اگزوز پراید

82210402مجموعه نصب موتور پراید با محافظ آلومینایز
83210403مجموعه نصب موتور پراید با محافظ روغنی
84110408مجموعه نصب موتور پراید آلومینایز
85121601مجموعه میانی پراید سی ان جی
86120409مجموعه میانی اگزوز پراید سی ال سی (بست میله ای بدون آبکاری)
87220414مجموعه میانی پراید سی ال سی یدکی
88221601مجموعه میانی پراید سی ان جی روغنی
89220429مجموعه میانی پراید سی ال سی راما
90220426مجموعه میانی پراید (طرح کپه ای)
91220427منبع میانی پراید دوسر فلانچ گال طرح 206
92121602مجموعه میانی پراید سی ان جی X100
93220421منبع میانی پراید قدیم کوتاه دوسر فلانچ گال
94220423مجموعه میانی کپسولی پراید دو سر فلانچ یدکی
95130412مجموعه انتهایی پراید-اسکلت دو مرحله ای
96231602مجموعه انتهایی پراید سی ان جی رضا مشهد گالوانیزه
97230405مجموعه انتهایی پراید رضا مشهد گال
98230404مجموعه انتهایی پراید رضا مشهد روغنی
99231601مجموعه انتهایی پراید سی ان جی رضا مشهدروغنی
100230413مجموعه منبع انتهایی پراید اسپرت
101230417مجموعه منبع انتهایی پراید- جداره آل
102231604مجموعه انتهایی پراید سیمرغ گال سی ان جی
103230416مجموعه انتهایی پراید سیمرغ گال
104231603مجموعه منبع انتهایی پراید- استایل بهینه سی ان جی
105220481لوله هفت خم پراید صبا روغنی
106221681لوله ده خم پراید سی ان جی روغنی
107300402منیفولد پراید انژکتوری
108230422انباره انتهایی پراید-استایل اکونومیک (لیزر)
109145402لوله خروجی مجموعه نیسان ای بی اس
110230414مجموعه منبع انتهایی پراید- استایل بهینه

مجموعه اگزوز پژو 405

15110350مجموعه نصب موتور پژو 405 ای او بی دی با هسته اکوکت (دو سنسور)
16210318مجموعه نصب موتورپژو 405 طرح آلومینایز با کاتالیست دامی
17210312مجموعه نصب موتورپژو 405 با کاتالیست دامی
18210313مجموعه نصب موتورپژو 405 طرح تی یوبا کاتالیست دامی
19210305مجموعه نصب موتور پژو 405 یدکی سنسوردار فلانچ جدید آلومینایز
20210304مجموعه نصب موتور پژو 405 یدکی سنسوردار فلانچ قدیم آلومینایز
21210309مجموعه نصب موتور پژو 405 با کپسولی طرح یک تیکه
22110341مجموعه نصب موتور اگزوز پژو 405 طرح ایکس یو ام بدون کاتالیست
23210319مجموعه نصب موتورپژو 405 طرح آلومینایز با کاتالیست دامی دو سنسور
24210320مجموعه نصب موتور 405 طرح تی یو/ لوله کوتاه
25210329مجموعه نصب موتور اگزوز پژو 405 طرح ایکس یو ام مونولیت دامی
26211501مجموعه نصب موتور ال فور با کاتالیست کی ای ام دامی
27210302مجموعه نصب موتور پژو 405 طرح قدیم (روغنی فلانچ قدیم)
28210311مجموعه نصب موتور پژو 405 سنسوردار روغنی فلانچ جدید
29210310مجموعه نصب موتور پژو 405 یدکی بدون سنسور فلانچ قدیم آلومینایز
30110354مجموعه نصب موتور پژو 405 ای او بی دی با هسته اکوکت تک سنسور
31110326مجموعه نصب موتوراگزوز 405 اکوکت کنینگ با نیمه اتومات
32110342نصب موتور 405 ایکس یو ام
33120309مجموعه میانی پژو 405 آلومینایز
34220322مجموعه میانی پژو 405 یدکی گالوانیزه
35120311مجموعه میانی پژو 405 آلومینایز طرح کپسولی
36220321مجموعه میانی پژو 405 یدکی روغنی
37220328مجموعه میانی پژو 405 یدکی جداره آل  راما
38220329مجموعه میانی پژو 405 یدکی جداره آل سهند
39220331مجموعه میانی پژو 405 یدکی گالوانیزه کوتاه (همراه با بست میله ای )
40220324مجموعه میانی پژو 405 یدکی گالوانیزه کوتاه
41220381لوله 7 خم میانی پژو 405 یدکی
42130311مجموعه انتهایی پژو 405 با پشم شیشه و فلز
43230323مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد گالوانیزه
44230314مجموعه منبع انتهایی پژو 405 رضا مشهد (طرح گال)
45230324مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد روغنی
46230315مجموعه منبع انتهایی پژو 405 رضا مشهد (طرح روغنی)
47230321مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد روغنی
48230322مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد آل
49230325مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی سیمرغ گالوانیزه
50230317مجموعه  انتهایی  پژو 405 سیمرغ-روغنی
51230333مجموعه انباره انتهایی 405 اکونومیک  (لیزر)
52230336مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد آل
53130320مجموعه انتهایی پژو 405(تولید با کوماس)
54130321مجموعه انتهایی پژو 405-طرح استیل
55230318مجموعه انباره انتهایی 405 استایل- روغنی
56230312مجموعه انتهایی پژو 405 یدکی (طرح آلومینایز)

مجموعه اگزوز پژو RD

152220209مجموعه میانی پژو آردی قدیم گال
153220210مجموعه میانی پژو آردی کاتا گال
154210205مجموعه نصب موتور پژو آردی قدیم یدکی
155210211مجموعه نصب موتورپژو آردی انژکتور با سنسور گلویی 206
156230202مجموعه انتهایی(لوله 5 خم خروجی) پژو آردی یدکی
157130204مجموعه انتهایی (لوله 5 خم خروجی) پژو آردی آلومینایز

مجموعه اگزوز پیکان

ردیفکدمحصول
1210112مجموعه نصب موتور پیکان 1600 انژکتور با سنسور گلویی 206
2210111مجموعه نصب موتور پیکان 1600 انژکتوری سنسوردار
3210105مجموعه نصب موتور پیکان 1600 قدیم
4120222مجموعه میانی روآ طرح دو تکه منبع کوتاه
5120123مجموعه میانی پیکان 1600طرح منبع کوتاه 2
6220123مجموعه میانی پیکان 1600 کاتا گال
7220122مجموعه میانی پیکان 1600 بهینه گال
8220127منبع میانی پیکان 1600 بهینه کوتاه گال
9130132مجموعه انتهایی(کپسولی )پیکان 1600 آلومینایز
10230132مجموعه انتهایی کپسولی پیکان 1600 یدکی
11230105مجموعه انتهایی(منبع گرد) پیکان 1600 بهینه روغنی
12130134لوله انتهایی (خروجی) پیکان 1600 طرح گلویی 206
13230107منبع گرد پیکان 1600 بهینه کوتاه روغنی
14230133منبع کپسولی پیکان 1600 کوتاه یدکی

مجموعه اگزوز سمند EF7 - LX و سورن

111111322مجموعه نصب موتور ای اف سون ای او بی دی با هسته اکوکت
112111312مجموعه نصب موتور(کاتالیست) ای اف سون/سی ان جی یوروتو
113211010مجموعه نصب موتور آرتو یدکی (هسته غرب استیل)
114211001مجموعه نصب موتورطرح کاتالیست آرتو
115141302مجموعه منبع میانی ای اف سون
116241303مجموعه منبع میانی ای اف سون (جداره گالوانیزه)
117120312مجموعه میانی سمند سال آلومینایز
118121001مجموعه میانی آر تو (سمند صادراتی)
119220325مجموعه میانی سمند سال گالوانیزه
120131302مجموعه لوله میانی جلو ای اف سون
121131303مجموعه لوله میانی جلو ای اف سون  تی سی سون
122141303مجموعه منبع میانی ای اف سون تی سی سون
123151304مجموعه انتهایی ای اف سون ریجلاکی (تولید با کوماس)
124151301مجموعه انتهایی ای اف سون
125131703مجموعه انتهایی سورن بدون پشم شیشه و فلز
126131701مجموعه انتهایی سورن
127121302مجموعه لوله جلو ای اف سون2
128221301مجموعه لوله جلو ای اف سون یدکی
129151302مجموعه انتهایی ای اف سون تی سی سون

مجموعه اگزوز L 90

130223805منبع میانی اگزوز ال 90  بلند طرح کی ای ام – گال
131223802منبع میانی اگزوز ال 90 کوتاه طرح کی ای ام گالوانیزه
132223806مجموعه میانی ال 90 کوتاه طرح کپسولی
133223808منبع میانی اگزوز ال 90  کوتاه طرح کی ای ام-استیل
134223807منبع میانی اگزوز ال 90  بلند طرح کی ای ام-استیل
135233802مجموعه انتهایی ال 90 گالوانیزه

مجموعه اگزوز نیسان Z24 و NIB

136115403مجموعه نصب موتور نیسان ان آی بی
137215506مجموعه آماده نصب موتور نیسان زد24
138215503مجموعه نصب موتور نیسان زد24 کوتاه
139215501مجموعه نصب موتور نیسان زد24
140125404مجموعه انتهایی نیسان NIB
141225504مجموعه انتهایی نیسان زد24 گال کوتاه

مجموعه اگزوز ریو

142131201مجموعه انتهایی ریو
143231202مجموعه انتهایی ریو (گال)
144231201مجموعه انتهایی ریو (آلومینایز)
145221205مجموعه میانی ریو بدون فلکسیبل (منبع کوچک 1)
146221204مجموعه میانی ریو با فلکسیبل (منبع کوچک 1)

مجموعه اگزوز PK

147233001مجموعه انتهایی پی کی انژکتوری گال

مجموعه اگزوز زانتیا

148210804مجموعه کاتالیست زانتیا طرح سی کی دی کن شده
149130801مجموعه انتهایی زانتیا
150120801مجموعه میانی زانتیا
151210801مجموعه نصب موتور زانتیا طرح کاتالیست یدکی

مجموعه اگزوز تیـبـا

158121801مجموعه میانی تیبا
159221801مجموعه میانی تیبا یدکی
160221804مجموعه میانی تیبا یدکی منبع دارطرح تی یو فایو
161231801مجموعه انتهایی تیبا کوتاه یدکی

مجموعه اگزوز کاپـرا

162233901مجموعه منبع اگزوز کاپرا کوتاه
163233902مجموعه منبع اگزوز کاپرا بلند

مجموعه اگزوز وانت آریسان

167110235مجموعه نصب موتور وانت آریسان صادراتی عراق-طرح کپسولی
169110230مجموعه نصب موتور آریسان

مجموعه اگزوز مزدا 323

164132501مجموعه انتهایی مزدا 323F

مجموعه اگزوز دنا

165131706انباره انتهایی دنا ریجلاکی

مجموعه اگزوز وانت روآ

166120230مجموعه میانی وانت روآ