لیست محصولات یدک

مجموعه اگزوز پژو 206

ردیفکد محصولنام محصول
1120502مجموعه میانی پژو 206 – تی یو تری
2120602مجموعه میانی پژو 206 – تی یو فایو
3120901مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو فایو)
4121401مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو تری)
5130134لوله انتهایی (خروجی) پیکان 1600 طرح گلویی 206
6130505مجموعه انتهایی پژو 206-تی یو تری
7130902مجموعه انتهایی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین)
8210211مجموعه نصب موتورپژو آردی انژکتور با سنسور گلویی 206
9210502مجموعه نصب موتورطرح کاتالیست پژو 206 تی یو تری
10210503مجموعه نصب موتور پژو 206 تی یو تری با مونولیت دامی
11210582لوله دو خم میانی واسطه نصب موتور پژو 206 آل
12210583لوله دو خم میانی واسطه نصب موتور پژو 206 روغنی
13210603مجموعه نصب موتورطرح کاتالیست پژو 206 -تی یو فایو
14220427منبع میانی پراید دوسر فلانچ گال طرح 206
15220502مجموعه میانی پژو 206 – تی یو تری روغنی
16220603مجموعه میانی پژو 206 – تی یو فایو راما
17220605مجموعه میانی پژو 206 – تی یو فایو لیزر
18220904مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی ترتین-تی یو فایو) سهند
19221401مجموعه میانی پژو 206 صندوقدار(تی تریتن -تی یو تری) روغنی
20230502مجموعه منبع انتهایی پژو 206 یدکی راما
21230506مجموعه منبع انتهایی پژو 206 لیزر گال

مجموعه اگزوز پراید

ردیفکد محصولنام محصول
1110408مجموعه نصب موتور پراید آلومینایز
2120409مجموعه میانی اگزوز پراید سی ال سی (بست میله ای بدون آبکاری)
3121601مجموعه میانی پراید سی ان جی
4130411مجموعه انتهایی پراید(خالجوش اسکلت به جداره)
5130412مجموعه انتهایی پراید-اسکلت دو مرحله ای
6131606مجموعه انتهایی پراید-اسکلت دو مرحله ای-سی ان جی
7210402مجموعه نصب موتور پراید با محافظ آلومینایز
8210406مجموعه نصب موتور پراید یورو 4
9220414مجموعه میانی پراید سی ال سی روغنی
10220421منبع میانی پراید قدیم کوتاه دوسر فلانچ گال
11220423مجموعه میانی کپسولی پراید دو سر فلانچ روغنی
12220427منبع میانی پراید دوسر فلانچ گال طرح 206
13220481لوله هفت خم پراید صبا روغنی
14221601مجموعه میانی پراید سی ان جی روغنی
15221681لوله ده خم پراید سی ان جی روغنی
16230404مجموعه انتهایی پراید رضا مشهد روغنی
17230405مجموعه انتهایی پراید رضا مشهد گال
18230413مجموعه منبع انتهایی پراید اسپرت
19230416مجموعه انتهایی پراید سیمرغ گال
20230417مجموعه منبع انتهایی پراید- جداره آل
21230422انباره انتهایی پراید- لیزر گال
22230432انباره انتهایی پراید-سیمرغ 2 گال
23230434مجموعه منبع انتهایی پراید- لیزر تک فلانچ
24231601مجموعه انتهایی پراید سی ان جی رضا مشهدروغنی
25231602مجموعه انتهایی پراید سی ان جی رضا مشهد گالوانیزه
26231604مجموعه انتهایی پراید سیمرغ گال سی ان جی

مجموعه اگزوز پژو 405

ردیفکد محصولنام محصول
1110341مجموعه نصب موتور اگزوز پژو 405 طرح ایکس یو ام بدون کاتالیست
2120309مجموعه میانی پژو 405 آلومینایز
3120311مجموعه میانی پژو 405 آلومینایز طرح کپسولی
4130311مجموعه انتهایی پژو 405 با پشم شیشه و فلز
5130320مجموعه انتهایی پژو 405(تولید با کوماس)
6130321مجموعه انتهایی پژو 405-طرح استیل
7210309مجموعه نصب موتور پژو 405 با کپسولی طرح یک تیکه
8210311مجموعه نصب موتور پژو 405 سنسوردار روغنی فلانچ جدید
9210318مجموعه نصب موتورپژو 405 طرح آلومینایز با کاتالیست دامی
10220318مجموعه میانی پژو 405 روغنی طرح کپسولی
11220321مجموعه میانی پژو 405 یدکی روغنی
12220322مجموعه میانی پژو 405 یدکی گالوانیزه
13220328مجموعه میانی پژو 405 یدکی جداره آل راما
14220331مجموعه میانی پژو 405 یدکی گالوانیزه کوتاه (همراه با بست میله ای )
15220334مجموعه میانی پژو 405 بلند لیزر گال
16220335مجموعه میانی پژو 405 بلند سیمرغ گال
17220381لوله 7 خم میانی پژو 405 روغنی
18230314مجموعه منبع انتهایی پژو 405 رضا مشهد (طرح گال)
19230315مجموعه منبع انتهایی پژو 405 رضا مشهد (طرح روغنی)
20230322مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد آل
21230323مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد گالوانیزه
22230324مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد روغنی
23230325مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی سیمرغ گالوانیزه
24230333مجموعه انباره انتهایی 405 لیزر اکونومیک
25230336مجموعه انتهایی پژو 405 طرح ریجلاکی رضا مشهد آل
26230337مجموعه انتهایی پژو 405 سیمرغ 2 گال

مجموعه اگزوز پژو RD

ردیفکد محصولنام محصول
1210205مجموعه نصب موتور پژو آردی قدیم یدکی
2210211مجموعه نصب موتورپژو آردی انژکتور با سنسور گلویی 206
3220210مجموعه میانی پژو آردی کاتا گال
4230202مجموعه انتهایی(لوله 5 خم خروجی) پژو آردی روغنی

مجموعه اگزوز پیکان

ردیفکد محصولنام محصول
1120123مجموعه میانی پیکان 1600طرح منبع کوتاه 2
2130134لوله انتهایی (خروجی) پیکان 1600 طرح گلویی 206
3210105مجموعه نصب موتور پیکان 1600 قدیم
4210111مجموعه نصب موتور پیکان 1600 انژکتوری سنسوردار
5220122مجموعه میانی پیکان 1600 بهینه گال
6220123مجموعه میانی پیکان 1600 کاتا گال
7220127منبع میانی پیکان 1600 بهینه کوتاه گال
8230132مجموعه انتهایی کپسولی پیکان 1600 روغنی
9230133منبع کپسولی پیکان 1600 کوتاه یدکی

مجموعه اگزوز سمند EF7 - LX و سورن

ردیفکد محصولنام محصول
1120312مجموعه میانی سمند سال آلومینایز
2121001مجموعه میانی آر تو (سمند صادراتی)
3220325مجموعه میانی سمند سال گالوانیزه
ردیفکد محصولنام محصول
4121302مجموعه لوله جلو ای اف سون2
5131302مجموعه لوله میانی جلو ای اف سون
6131303مجموعه لوله میانی جلو ای اف سون  تی سی سون
7141302مجموعه منبع میانی ای اف سون
8141303مجموعه منبع میانی ای اف سون تی سی سون
9151301مجموعه انتهایی ای اف سون
10151302مجموعه انتهایی ای اف سون تی سی سون
11151304مجموعه انتهایی ای اف سون ریجلاکی (تولید با کوماس)
12241303مجموعه منبع میانی ای اف سون (جداره گالوانیزه)
ردیفکد محصولنام محصول
13131703مجموعه انتهایی سورن بدون پشم شیشه و فلز

مجموعه اگزوز L 90

ردیفکد محصولنام محصول
1223802منبع میانی اگزوز ال 90 کوتاه طرح کی ای ام گالوانیزه
2223805منبع میانی اگزوز ال 90  بلند طرح کی ای ام – گال
3223806مجموعه میانی ال 90 کوتاه طرح کپسولی روغنی
4223807منبع میانی اگزوز ال 90  بلند طرح کی ای ام-استیل
5223808منبع میانی اگزوز ال 90  کوتاه طرح کی ای ام-استیل
6233802مجموعه انتهایی ال 90 گالوانیزه

مجموعه اگزوز نیسان Z24 و NIB

ردیفکد محصولنام محصول
1115403مجموعه نصب موتور نیسان ان آی بی
2125404مجموعه انتهایی نیسان NIB
3215503مجموعه نصب موتور نیسان زد24 کوتاه
4215506مجموعه آماده نصب موتور نیسان زد24
5225504مجموعه انتهایی نیسان زد24 گال کوتاه
6225510مجموعه انتهایی نیسان زد24  آل کوتاه

مجموعه اگزوز ریو

ردیفکد محصولنام محصول
1221204مجموعه میانی ریو با فلکسیبل
2221205مجموعه میانی ریو بدون فلکسیبل
3231201مجموعه انتهایی ریو (آلومینایز)
4231202مجموعه انتهایی ریو (گال)

مجموعه اگزوز PK

ردیفکد محصولنام محصول
1233001مجموعه انتهایی پی کی انژکتوری گال

مجموعه اگزوز زانتیا

ردیفکد محصولنام محصول
1120801مجموعه میانی زانتیا
2130801مجموعه انتهایی زانتیا
3210801مجموعه نصب موتور زانتیا طرح کاتالیست یدکی
4220802مجموعه میانی زانتیا یدکی (تمام گالوانیزه)
5230802مجموعه انتهایی زانتیا یدکی (تمام گالوانیزه)

مجموعه اگزوز تیـبـا

ردیفکد محصولنام محصول
1121801مجموعه میانی تیبا
2131802مجموعه انتهایی تیبا
3221807مجموعه میانی تیبا لوله کوتاه یدک
4231801مجموعه انتهایی تیبا کوتاه یدکی

مجموعه اگزوز کاپـرا

ردیفکد محصولنام محصول
1233901مجموعه منبع اگزوز کاپرا کوتاه

مجموعه اگزوز وانت آریسان

ردیفکد محصولنام محصول
1110230مجموعه نصب موتور وانت آریسان
2110235مجموعه نصب موتور وانت آریسان صادراتی عراق-طرح کپسولی
3120230مجموعه میانی وانت آریسان

مجموعه اگزوز مزدا 323

ردیفکد محصولنام محصول
1132501مجموعه انتهایی مزدا 323F

مجموعه اگزوز دنا

ردیفکد محصولنام محصول
1131706انباره انتهایی دنا ریجلاکی

مجموعه اگزوز روآ

ردیفکد محصولنام محصول
1120222مجموعه میانی روآ طرح دو تکه منبع کوتاه

مجموعه اگزوز دانگ فنگ h30

ردیفکد محصولنام محصول
1124502مجموعه میانی دانگ فنگ h30 طرح سی کی دی
2134503مجموعه انتهایی دانگ فنگ h30 طرح سی کی دی