ساسان سیرانی

مدیر عامل

 ساسان سیرانی

————————————–
.
تلفن: 05142473552
پست الکترونیک:  info@kem.ir
 .
رئیس هیئت مدیره : مهدی برازجانی نژاد

– عضو هیئت مدیره ومدیرعامل : ساسان سیرانی

– عضو موظف هیئت مدیره :  علی صبوری شرق

معاونین شرکت اگزوز خودرو خراسان

معاونت مالی واداری
.
 علی صبوری شرق
————————————–
تلفن: 05142473552
پست الکترونیک:  saborishargh@kem.ir
معاونت برنامه ریزی وتولید
.
 مجید ابراهیم آبادی
————————————–
تلفن: 05142473554
پست الکترونیک:  ebrahimabadi@kem.ir

مدیران شرکت اگزوز خودرو خراسان

مدیر پروژه یدک
.
محمد بهزاد
————————————–
تلفن: 05142473550
پست الکترونیک: behzad@kem.ir
مدیر مالی
.
شهرام کامرانی
————————————–
تلفن: 05142473505
پست الکترونیک: kamrani@kem.ir

مدیر فنی و مهندسی

 حامد فرهادمنش
————————————–
تلفن: 05142473502
پست الکترونیک:
FarhadManesh@kem.ir
مدیر حراست
.
 جواد آهی
————————————–
تلفن: 05142473475
پست الکترونیک: Ahi@kem.ir
سهیل سلیمی نسب اگزوز خودرو خراسانمدیر بازاریابی و فروش
.
 سهیل سلیمی نسب
————————————–
تلفن: 05142473500
پست الکترونیک: saliminasab@kem.ir
مدیر اداری و منابع انسانی
.
 مهدی شایسته پور
————————————–
تلفن: 05142473504
پست الکترونیک: shayestehpur@kem.ir

وحید کرخی

مدیر فن آوری و اطلاعات

.
 وحید کرخی
————————————–
تلفن: 05142473511
پست الکترونیک: karkhi@kem.ir
اگزوز خودرو خراسانمدیر تولید
.
 حسن حسین آبادی
————————————–
تلفن: 05142473555
پست الکترونیک:  hoseinabadi@kem.ir
مدیر کیفیت
.
 بنیامین رخشانی راد
————————————–
تلفن: 05142473503
پست الکترونیک:  rakhshany@kem.ir