همایش روز بصیرت و حضور سخنران برجسته از تیپ مستقل زرهی امام رضا علیه السلام به مناسبت ۹ دی ماه روز بصیرت