آزمون آنلاین کارگاه آموزشی هوش هیجانی EQ

به صفحه آزمون آنلاین هوش هیجانی EQ خوش آمدید.

لینک ورود به صفحه آزمون ساعت 8:20 دقیقه صبح شنبه مورخه 07-07-1397  فعال خواهد شد.

لطفا به نکات ذیل توجه فرمایید:

تعدا سوالات 15 سوال و زمان پاسگویی به سوالات 10دقیقه می باشد.

نام کاربری شما برابر با شماره پرسنلی  و رمز عبور برابر با شماره ملی شما خوهد شود.