استراتژی و بیانیه ماموریت شرکت اگزوز خودرو خراسان

طراحي، توليد و تأمين مجموعه و قطعات جانبي انواع سيستم اگزوز، کاتالیست و قطعات خودروهاي سبك و سنگين و ارائه خدمات مرتبط براي خودرو سازان داخلي ، مصرف كنندگان بازار قطعات يدك و بازارصادراتي ازطریق رقابت پذیری در راستای جلب رضایت کلیه ذینفعان و ایجاد محیطی برای رشد و ارتقاء در جامعه صنعتی می باشد.

ارزشهای شرکت اگزوزخودرو خراسان (VALUES)

نتیجه گرایی
مسئولیت پذیری وپاسخگویی
دانش محوری و یادگیری
سرعت
مشارکت و کارگروهی
راز داری و وفا داری

اهداف کلان شرکت اگزوزخودروخراسان (ABJECTIVES)

توسعه صادرات
افزايش رقابت پذیری
افزايش سهم بازار
افزايش میزان فروش

.

استراتژی های شرکت اگزوزخودروخراسان

ارائه خدمات در صنایع مرتبط با صنعت خودرو
توسعه صادرات
توسعه محصول ( مجموعه سازی ) با ارزش افزوده بالا
حفظ و توسعه بازار داخلی در محصولات فعلی
توسعه توان طراحی محصول
توسعه و ارتقاء مدیریت منابع مالی
توسعه منابع انسانی در راستای ساز و کارهای جهانی
توانمند سازی زنجیره تامین در راستای رقابت پذیری
سرمایه گذاری مشارکتی با شرکتهای برتر و ایجاد برند مشترک
تولید ناب با رویکرد سیستماتیک جهت شناسایی و حذف اتلافات

مدیر عامل: ساسان سیرانی