شرکت اگزوز خودرو خراسان با هدف بهبود و خلق ارزش برای کلیه ذینفعان به عنوان تولید کننده انواع مجموعه اگزوز ، خودرو های سبک و سنگین و لوله های درز دار فعالیت می نماید .این شرکت سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس استقرار و پیاده سازی استاندارد  ISO 9001: 2015  و IATF 16949:2016  و الزامات خاص تامین کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو ) ISSR)  را برقرار نموده است و در راستای نیل به اهداف کیفی و کمی خود با در نظر گرفتن برنامه های سند راهبردی استراتژیک گروه صنعتی ایران خودرو ، موارد ذیل را به عنوان خط مشی کیفیت ترسیم نموده است .

اگزوز

 • ارتقاء سطح کیفیت محصولات و ايجاد فرهنگ كیفیت و خودکنترلی پویا در تمامی سطوح تولیدی و حفظ روند کاهشی ضایعات (ضایعات صفر) در تولید .
 • افزایش ظرفیت تولید محصول از طریق افزایش راندمان تولید، بهره وری و کارائی منابع انسانی همراه با آموزش در سطوح تولیدی و ستادی.
 • تلاش در جهت تحویل به موقع محصولات و جلوگیری از توقف خطوط تولید مشتریان به عنوان مهمترین شاخص اهداف لجستیكی سازمان .
 • تلاش در جهت ارتقا کیفی تامین کنندگان و نظارت برعملكرد كيفي آنان .
 • تلاش جهت اخذ، به روز رسانی و پیاده سازی استانداردها و گواهینامه های کیفی.
 • نگاه ویژه به توسعه بازارهای جدید در حوزه صادرات و توسعه بازار های فعلی .
 • افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان از طریق شناسایی دقیق نیازها وانتظارات در راستای رعايت قوانين و مقررات دولتي
 • شناسايي فرصتهاي بهبود به منظور بهبود مستمر شاخص هاي كيفيت و بهره وري .
 • کاهش بهای تمام شده محصولات بر پایه عدم کاهش کیفیت محصولات و افزایش سود آوری.
 • نگهداشت مسئولانه محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و رعایت قوانین و مقررات  زیست محیطی.
 • آموزش مستمر كليه پرسنل در رده هاي مختلف سازماني  در راستای بهبود مستمر فرآیند ها.
 • استاندارد سازی، اجرا و رعایت اصول 5S ، ایمنی بهداشت و ارگونومی در کلیه سطوح سازمانی و پرسنلی.
 • استاندارد سازی، اجرا و رعایت اصول مدیریت سیستم انرژی در راستای مسئولیت های اجتماعی در کلیه سطوح سازمانی و پرسنلی.

 

 مديريت شركت  اگزوز  خودرو  خراسان  متعهد مي گردد   كه  خط مشي كيفي  در كليه سطوح  سازمان  درك،  اجراء و نگهداري شده و در صورت نياز مورد  بازنگري قرار گیرد.

 

سعید ضابط نیا

مدیر عامل