تاریخچه شرکت اگزوز خودرو خراسان

تاریخچه شرکت :

1352 (1973) : تاسيس شركت رضا مشهد
1355 (1976) : تاسيس سايت توليد اگزوز در شركت رضا مشهد جهت توليد انواع اگزوز خودرو هاي سواري و سنگين
1357 (1978) : تغيير نام شركت از رضا مشهد به شركت قطعات اتومبيل ايران با هدف توليد قطعات خودرو و تامين نياز خطوط خودرو سازي داخل و خارج از كشور.
1373 (1994) : انتقال سايت توليد اگزوز از مشهد به نيشابور و تاسيس شركت اگزوز خودرو خراسان

 

اگزوز

اگزوز چیست

اگزوز

اگزوز خودرو

فروش اگزوز

خرید اگزوز

اگزوز خودرو خراسان