توسعه محصولات R&D

شرکت اگزوز خودرو خراسان با رصد تکنولوژی های روز دنیا و ایجاد خودکفایی در کشور اقدام به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (R&D) در بخش طراحی محصولات جدید نمود، که در این راستا در واحد تحقیق و توسعه اقدام به آنالیز حرارتی و بازنگری در محصولات جدید و تعریف شده در سازمان مهندسی خویش می نماید . این آنالیزها با نرم افزارهای روز و جذب نیروی متخصص و آموزشهای تخصصی در این زمینه انجام میپذیرد.