فشار برگشتی و انواع دیگر منبع اگزوز

یکی از مهمترین خصوصیت منبع اگزوز، میزان فشار برگشتی تولیدی در آنها می‌باشد. به دلیل عبور گازهای خروجی از سوراخ ها و مجراهای موجود در منبع اگزوزهایی که در بخش قبلی به آنها پرداختیم، فشار برگشتی زیادی تولید می‌شود؛ همین امر می‌تواند کمی از توان موتور را کاهش دهد. انواع دیگری از منبع اگزوز وجود دارد که می‌تواند فشار برگشتی را کاهش دهد. یک نوع آن که برخی مواقع بسته شیشه‌ای نامیده می‌شود، تنها از جذب کننده ها برای کاهش صدا استفاده می‌کند. برای منبع اگزوزی مانند این، گازهای خروجی مستقیما از طریق لوله‌ای که سوراخ سوراخ است، عبور می‌کنند. اطراف این لوله را لایه ای از شیشه جدا کننده که برخی از فشارهای تپش را جذب می‌کند، احاطه شده است. لازم به ذکر است که اطراف این شیشه جدا کننده را لایه ای فولادی پوشانده است. این منبع اگزوزها محدودیت بسیار کمتری ایجاد می‌کنند اما صدا را به خوبی منبع اگزوزهای رایج کاهش نمی‌دهد.

آزمایشات کمی روی منبع اگزوزهای مجهز به صدا خفه کن، به ویژه روی ژنراتورهای صنعتی صورت گرفته است. این سیستم از چند میکروفن و یک بلندگو تشکیل شده است. بلندگو درون لوله ای قرار دارد که اطراف لوله اگزوز پیچیده شده است، به صورتی که صدا در مسیری مشابه حرکت و از اگزوز خارج می‌‌شود. یک کامپیوتر، میکروفن هایی که قبل و بعد از بلندگو قرار گرفته‌اند را کنترل می‌کند. با دانستن طول و شکل لوله ها، کامپیوتر می‌تواند سیگنالی را برای تحریک بلندگو ایجاد کند. این موضوع می‌تواند بسیاری از صدای تولیدی ژنراتور را خنثی کند. میکروفن موجود در بخش پایینی لوله، به کامپیوتر اجازه می‌دهد به عملکرد آنها پی ببرد و به این ترتیب، تنظیمات مورد نیاز را انجام دهد. 

اگزوز خودرو خراسان