اجرای طرح واکسیناسیون کویید19(کرونا)

با توجه به خطر شیوع بیماری کرونا و لزوم حفظ سلامتی و واکسینه شدن هرچه سریع تر پرسنل شرکت ، طی پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده با گروه صنعتی ایران خودرو و معاونت بهداشتی شهرستان نیشابور ، در تاریخ ششم شهریور ماه 1400 واکسیناسیون پرسنل شرکت در محل شرکت اگزوز خودرو خراسان در نوبت دوز اول در تمامی سطوح شروع و در تاریخ هفتم شهریور ماه پایان یافت. تعداد افراد واکسینه شده در طی این دو روز 416 نفر می باشد ، لازم به ذکر است مابقی همکاران به دلیل : وجود علائم مشکوک و یا ابتلا به کرونا و یا تزریق واکسن در خارج از شرکت در لیست تزریق قرار ندارند .