مسابقات عملی مهارت رانندگان لیفتراک گروه صنعتی ایران خودرو

اگزوز خودرو خراسان

در راستای توسعه و ارتقاء مهارت رانندگی لیفتراک اولین دوره مسابقات عملی مهارت رانندگان لیفتراک گروه صنعتی ایران خودرو با مشارکت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی در روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ در شرکت ایران خودرو خراسان برگزار گردید.در این مسابقات آقای بهروز آهنگرانی از شرکت اگزوز خودرو خراسان موفق به کسب رتبه نهم در مرحله کشوری گردید.